Služby

STK

Pravidelná technická kontrola /L1,L2,L3

Pravidelná technická kontrola vozidiel do 3,5 t /M1,N1,L4,L5

Pravidelná technická kontrola vozidiel do 3,5 t s alternatívnym pohonom /M1,N1,L4,L5

Pravidelná technická kontrola autobusy,ťahače /M2,M3,N2,N3

Pravidelná technická kontrola Traktory /T

Pravidelná technická kontrola prípojných vozidiel do 750 kg /O1,Ra1

Pravidelná technická kontrola prípojných vozidiel nad 750 kg /O2,O3,O4,Ra2,Ra3,Ra4

Spracovanie technických údajov jednotlivo dovezeného vozidla

Opakovaná a zvláštna kontrola technického stavu /b1,b2,b3,b6,/M1,N1,L4,L5,O1,Ra1

Opakovaná a zvláštna kontrola technického stavu /b4,b5,b7,/M2,M3,N2,N3,T,O2-O4,Ra2-Ra4

Opakovaná kontrola do 48 hod.

Pridelenie kontrolnej nálepky

Pridelenie osvedčenia

Opis protokolu

Administratívna kontrola

Emisná kontrola

Emisná kontrola benzín B KAT

Emisná kontrola diesel /M1,N1

Emisná kontrola diesel /M2,M3,N2,N3,T

Emisná kontrola benzín R KAT /M1,N1,L4,L5

Emisná kontrola benzín R KAT OBD /M1,N1

Emisná kontrola diesel N KAT OBD /M1,N1

Opakovaná emisná kontrola k EK vykonanej v PEK 0654 a zvláštna EK /b1,b2,b4,b5,b6,/M1,N1,L4,L5

Opakovaná emisná kontrola k EK vykonanej v PEK 0654 a zvláštna EK /b3,/M2,M3,N2,N3,T

Pridelenie kontrolnej nálepky

Pridelenie osvedčenia

Opis protokol

Administratívna kontrola